65 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Pleszew, 24-25 listopada 2018


Zlot został zorganizowany przez Oddział PTTK w Pleszewie. Komandorem był Marcin Czerwiński. Na Zlot przybyli przodownicy turystyki pieszej i sympatycy turystyki pieszej z Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego: Buk (1), Gniezno (6), Kalisz (2), Luboń (4), Piła (2), Pleszew (5), Poznański (3), Poznań - Nowe Miasto (3), Rataje (3), H. Cegielski (3), Środa (3), Września (3), Wągrowiec (1), Turek (1), oraz województw: kujawsko-pomorskiego (1), pomorskiego (4), łódzkiego (10) i dolnośląskiego (4). Łączne udział wzięło 58  osób. W pierwszym dniu Zlotu Komisja Egzaminacyjna Przodowników przeprowadziła pisemne egzaminy na przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Uprawnienia na kolejne regiony rozszerzyło 15 osób, a 6 osób uzyskało po raz pierwszy uprawnienia przodownika turystyki pieszej PTTK.

Podczas narady przodownickiej honorowy przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej Jan Sikorski przekazał uczestnikom Zlotu bieżące informacje o działalności w województwie wielkopolskim, o ważniejszych działaniach w zakresie turystyki pieszej w Polsce w minionym roku i planowanych imprezach ogólnopolskich w roku przyszłym. Sprawozdanie z minionego roku odczytał Zenon Biskup. Podczas narady wręczono odznaki Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK i dyplomy dla zasłużonych w turystyce pieszej
.

W dyskusji poruszono problem opracowania projektu nowego Regulaminu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, gdyż dotychczasowy został zatwierdzony przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w dniu 25 marca 1996 roku i z uwagi na zaszłe od tego czasu zmiany jest już w części nieaktualny. Stwierdzono też brak w nim jednoznacznych zapisów. Padła propozycja aby w regulaminie znalazł się m.in. zapis mówiący, że wybory nowego składu Komisji mają się odbywać na zlotach przodownickich. Projekt ten zostanie przedstawiony na najbliższym spotkaniu WKO. 

Poruszono również sprawy szlaków pieszych. Zwrócono m.in. uwagę, że tylko niektóre oddziały przekazują informacje o wykonanych pracach znakarskich przewodniczącemu Podkomisji Szlaków Pieszych i dlatego nie jest on w stanie uaktualnić wykazu szlaków pieszych w województwie wielkopolskim, brakuje bowiem informacji o faktycznym stanie szlaków. Ustalono również, że organizatorem 66 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników TP PTTK w dniach 16-17.XI.2018 roku będzie Oddział PTTK w Pile. a w roku 2020 Oddział PTTK w Środzie.

PRZEBIEG ZLOTU

Sobota 24 listopada 2018

Wyjazd z Pleszewa o godz. 9:15 autokaru z uczestnikami na trasę wycieczki krajoznawczej na trasie: Fabianów (zespół pałacowo-parkowy), Dobrzyca (Muzeum Ziemiaństwa, kościół p.w. Św. Tekli), drewniany kościół w Sośnicy, Taczanów (zespół pałacowo-parkowy, zabytkowa kaplica Taczanowskich), Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie oraz strzelnicę Bractwa Kurkowego w Pleszewie. Niektórzy uczestnicy wzięli udział w zawodach strzeleckich z karabinka sportowego do tarczy na odległość 50 m. Wieczorem odbyły się dwie prelekcje na tematy: Puszcza Pyzdrska i Powstanie Wielkopolskie, a następnie narada przodownicka i egzaminy przodownickie.

Zdjęcie grupowe uczestników  obok miejsca zakwaterowania w Pleszewie

Niedziela 25 listopada 2018

O godz. 9:00 uczestnicy wyszli na trasę wycieczki pieszej po Pleszewie, połączonej ze zwiedzaniem zabytkowego cmentarza ewangelickiego, Stacji Pleszew Miasto i budynku dworcowego zaadoptowanego na Dom Kultury, Muzeum Zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi oraz miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Zakończenie imprezy nastąpiło o godz. 14:00.

Zobacz też >> >> Pokaz slajdów 

Strona główna | Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

Copyright © Lech Rugała