54 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Pałuki 2008, 22-23 listopada 2008

Organizatorem Zlotu na Ziemi Pałuckiej była Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Wągrowcu, a komandorem Jerzy Szociński. Imprezie patronował starosta powiatu wągrowieckiego Michał Piechocki i lokalny tygodnik "Głos Wągrowiecki". Na miejsce zakwaterowania wybrano wągrowiecki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zjechali się tu przodownicy turystyki pieszej oraz kandydaci na przodowników i sympatycy turystyki pieszej z oddziałów PTTK z Buku, Gniezna, Kościana, Lubonia, Piły, Pleszewa, Poznania, Szamotuł i Środy Wielkopolskiej. Po okolicy oprowadził ich Marcin Moeglich, miejscowy regionalista i opiekun Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Na naradzie przodownickiej przekazano uczestnikom Zlotu bieżące informacje z ZG PTTK, m.in. o planowanej zmianie "Regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK" oraz zamiarze podniesienia rangi uprawnień i wprowadzenia nazwy "Instruktor Turystyki Pieszej PTTK". Zwrócono uwagę, że już w 2006 r. Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK wystąpiła poprzez Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Komisji Kultury Fizycznej Sejmu RP z wnioskami o zmianę niekorzystnych zapisów w przepisach około turystycznych: o nadanie kadrze przodownickiej PTTK takich uprawnień, jakie są przywilejem kadry kultury fizycznej wynikającym z Ustawy o kulturze fizycznej oraz dokonanie zmian w Ustawie o usługach turystycznych, by nie była hamulcem w rozwoju społecznej turystyki. Nie zabrakło też Komisji Egzaminacyjnej Przodowników pod kierownictwem Eugeniusza Kowalskiego, która po raz pierwszy przeprowadziła pisemne egzaminy na przodowników i rozszerzenie uprawnień wg nowych zasad polegających na tym, że oprócz egzaminu ustnego zdający musieli odpowiedzieć pisemnie na pytania testowe zawarte w odpowiednim zestawie opracowanym przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK. 

PRZEBIEG ZLOTU

Sobota 22 listopada 2008 r.

11.00 - wyjazd na trasę wycieczki krajoznawczej: Durowo - grobowiec rodziny Keglów, Wągrowiec  - Muzeum Regionalne, klasztor i kościół pocysterski z podziemiami, pomnik księdza Jakuba Wujka, gotycki kościół farny, wieża widokowa, ośrodek rehabilitacyjny WIELSPIN, grobowiec - piramida rotmistrza Łakińskiego, Tarnowo Pałuckie - drewniany kościół z XIV wieku,

Uczestnicy Zlotu przy pomniku księdza Jakuba Wujka

18.00 - obiadokolacja,

19.00 - egzaminy na przodownika i rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Niedziela 23 listopada 2008 r.

8.00 - 8.30 - śniadanie,

8.30 - narada przodownicka,

11.00 - zakończenie..

Zobacz >> Regulamin Zlotu >> Pokaz slajdów Lecha Rugały >> Galeria Marcina Czerwińskiego

Strona główna | Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007