55 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Gniezno, 21-22 listopada 2009

Organizatorem Zlotu była Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Gnieźnie, a komandorem Krystian Grajczak. Imprezie patronował starosta powiatu gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski. Na miejsce zakwaterowania wybrano Dom Turysty Towarzystwa Czytelni Ludowych w Gnieźnie. Na Zlot przybyli przodownicy turystyki pieszej i sympatycy turystyki pieszej z oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także dwie osoby z województwa pomorskiego. W pierwszym dniu Zlotu Komisja Egzaminacyjna Przodowników przeprowadziła pisemne egzaminy na rozszerzenie uprawnień, które zdało 6 osób. 

Na naradzie przodownickiej przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej Paweł Mordal przekazał uczestnikom Zlotu bieżące informacje z ZG PTTK. Podano również informacje o istotnych zmianach w "Regulaminie Odznaki Turystyki Pieszej PTTK". W trakcie dyskusji m.in. skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy na przodownickie - jako zbyt szczegółowe. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów i rozszerzających uprawnienia na regiony - jako niestosownego do ich funkcji i zadań - przodownicy turystyki kwalifikowanej PTTK nie pracują zawodowo, nie zajmują się obsługą wycieczek organizowanych komercyjnie po typowych trasach i rzadko kiedy prowadzą wycieczki w te same miejsca, nie są też formalnie umiejscowieni w przepisach państwowych. 

W dyskusji po raz kolejny padła propozycja podniesienia rangi uprawnień i wprowadzenia ze względów praktycznych nazwy "Instruktor Turystyki Pieszej PTTK". Poddano też w wątpliwość obecny system nadawania uprawnień na poszczególne regiony i wskazano jako przykład turystykę kolarską, gdzie dawno zrezygnowano z podziału regionalnego uprawnień przodownickich. Ostro skrytykowano przepisy państwowe, które utrudniają a często uniemożliwiają kadrze przodownickiej PTTK prowadzenie działalności statutowej. Rozmowy na temat tego problemu trwały jeszcze długo po naradzie w kuluarach. Przypomniano również, że już w 2006 r. Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK wystąpiła poprzez Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Komisji Kultury Fizycznej Sejmu RP z wnioskami o zmianę niekorzystnych zapisów w przepisach około turystycznych: o nadanie kadrze PTTK takich uprawnień, jakie są przywilejem kadry kultury fizycznej wynikającym z Ustawy o kulturze fizycznej oraz dokonanie zmian w Ustawie o usługach turystycznych, by nie była hamulcem społecznej turystyki.

PRZEBIEG ZLOTU

Sobota 21 listopada 2009 r.

11.00 - wyjazd autokaru na trasę wycieczki krajoznawczej ze zwiedzaniem drewnianych kościołów w Dębnicy, Sokolnikach, Sławnie, Waliszewie, Łagiewnikach Kościelnych i Łubowie. Na trasie przejście piesze do głazu narzutowego "Tarcza Olbrzyma". 

Uczestnicy Zlotu przed kościołem w Dębnicy

 Przy glazie narzutowym "Tarcza Olbrzyma" koło Sokolnik

17:00 - powrót do Gniezna oraz zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela i Bazyliki Archikatedralnej,

18:30 - 19:00 - obiadokolacja,

19:00 - biesiada turystyczna, egzaminy i narada przodownicka.

Niedziela 22 listopada 2009 r.

10:00 - 11:00 - zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego,

11:00 -  przejazd do Żydowa, spotkanie z władzami gminy, 

12:00 - 13:30 - przejście piesze na trasie Żydowo - Krzyż Jana Pała II - Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji "Poligon" w Gębarzewie,

13:30 - 14:00 - obiad w Cielimowie,

14:00 - 14:30 - podsumowanie i zakończenie Zlotu.

Zobacz też >> Regulamin Zlotu >> Pokaz slajdów Lecha Rugały >> Galeria Marcina Czerwińskiego

Strona główna | Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008

Copyright © Lech Rugała