Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
w Starym Tomyślu

W dniach 24-25 listopada 2001 r. na swoim dorocznym zlocie spotkali się w Starym Tomyślu Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK z terenu Wielkopolski. Z upoważnienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK organizatorem tejimprezy był Oddział PTTK w Szamotułach. Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zostały reaktywowane w 2000 r. po sześcioletniej przerwie. Pomysł wznowienia organizacji tej niezwykle potrzebnej dla środowiska wielkopolskich piechurów imprezy powstał w Oddziale PTTK w Szamotułach, który był organizatorem ostatniego przed przerwą zlotu w 1994 r. Szamotulanie podjęli się organizacji dwóch pierwszych imprez: w roku 2000 w swoim mieście i w 2001 r. w Starym Tomyślu. Później pałeczkę przejęły inne oddziały.

W imprezie w Starym Tomyślu wzięło udział 48 uczestników reprezentujących 16 Oddziałów PTTK. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury „Taklamakan” w Opalenicy z udziałem m.in. starosty Nowego Tomyśla Joela Matuszka i burmistrza Opalenicy Ryszarda Napierały.

Pierwszy dzień zlotu poświęcony był poznawaniu walorów krajoznawczych powiatu nowotomyskiego, na terenie którego położony jest Stary Tomyśl. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie od spaceru po Opalenicy, w trakcie którego obejrzeli kościół. św. Mateusza i opalenicki rynek. Kolejnym, niezwykle atrakcyjnym punktem programu, był przejazd pociągiem specjalnym na odcinku linii wąskotorowej z Opalenicy do Trzcianki Zachodniej. Podczas postojów w Rudnikach i Michorzewie, wielkopolscy piechurzy zwiedzili pałac Niegolewskich w Rudnikach oraz kościółi grób Emilii Sczanieckiej w Michorzewie.W Trzciance uczestnicy przesiedli się do autokaru i udali do Wąsowa, w którym w dwóch grupach zwiedzono pięknie odremontowany zespół pałacowo-parkowy oraz prywatny skansen.

Wieczorem wszyscy spotkali się przy wspólnym ognisku w wigwamie koło Glinna. Zaproszenie organizatorów do spotkaniaz kadrą wielkopolskich piechurów przyjęli m.in. burmistrz Opalenicy, wójt Kuślina oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego. Sponsorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, a piwo strudzonym całodziennym zwiedzaniem turystom osobiście nalewał kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W niedzielę uczestnicy zlotu odbyli krótką wycieczkę krajoznawczą „Śladami Olędrów, chmielu i wikliny”. Ponieważ region nowotomyski słynie w Wielkopolsce z uprawy chmielu i wikliny uczestnicy zlotu nie mogli ominąć jedynego w swoim rodzaju Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa. W okolicach Nowego Tomyśla można też spotkać wiele pozostałości po dawnych osadnikach z Europy Zachodniej, zwanych tutaj popularnie Olędrami. Popołudniowa część drugiego dnia zlotu poświęcona była obradom. Prowadził je komandor zlotu, a zarazem prezes Oddziału PTTK w Szamotułach – Paweł Mordal. W trakcie obrad przedstawiono m.in. relację z przebiegu Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Szczecinie oraz Krajowej Narady Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w Warszawie. Pomimo niezbyt przychylnej listopadowej aury zlot wielkopolskich piechurów można zaliczyć do udanych. Było to m.in. zasługą ogromnej życzliwości Starostwa Powiatowego w NowymTomyślu i osobistego zaangażowania kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Tomasza Zwierzchowskiego oraz prezesa Koła PTTK „Dromader” w Opalenicy Marka Fertiga, na co dzień pracownika tego Wydziału. Organizatorem kolejnego Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK był Oddział PTTK w Żninie.


Tekst i zdjęcia - Paweł Mordal

| Strona główna |