64 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Turek, 25-26 listopada 2017


Zlot został zorganizowany przez Oddział PTTK w Turku i Oddział Środowiskowy PTTK Poznań  Nowe Miasto przy wsparciu Miasta Poznań oraz Komisji Turystyki Pieszej Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Komandorem był Dariusz Grajkowski a v-ce komandorem Eugeniusz Jacek. Wycieczki zlotowe prowadzili Paweł Anders i Bartosz Stachowiak. Na miejsce zakwaterowania wybrano Hostel Barbórka w Turku. Celem Zlotu było podsumowanie pracy Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa, poznanie walorów turystycznych Miasta Turek oraz Powiatu Tureckiego i Kolskiego, integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy przodownikami turystyki pieszej. Na Zlot przybyli przodownicy turystyki pieszej i sympatycy turystyki pieszej z oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W pierwszym dniu Zlotu Komisja Egzaminacyjna Przodowników przeprowadziła pisemne egzaminy na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Na naradzie przodownickiej przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej Jan Sikorski przekazał uczestnikom Zlotu bieżące informacje o działalności Komisji, a sprawozdanie z minionej kadencji odczytał Maciej Kizierowski. Podczas narady wręczono dyplomy zasłużonym w turystyce pieszej. Uczestnicy Zlotu mogli też zdobyć regionalną odznakę krajoznawczą w stopniu popularnym, wypełniając książeczkę Odznaki Krajoznawczej Ziemi Tureckiej.

W związku z mijającą w 2017 roku kadencją, wzorem poprzednich Wielkopolskich Zlotów PTP, przygotowane zostały wybory nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, które miały się odbyć podczas narady przodownickiej. Wyborów jednak nie przeprowadzono z uwagi na zgłoszone przez przedstawiciela ZG PTTK Pawła Mordala wątpliwości co do uprawnień zebranego gremium do ich przeprowadzenia.  Padła propozycja zwołania w marcu 2018 roku Wielkopolskiej Narady Aktywu Turystyki Pieszej, na której delegaci z Oddziałów PTTK z Wielkopolski by mieli dokonać wyboru Wielkopolskiej Turystyki Pieszej na kolejną kadencję. Z tego też powodu nie podjęto decyzji co do miejsca i terminu 65 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników TP. Zrobi to już nowy skład WKPT po wyborach. Naradę zaszczycił swoją obecnością Marcin Czerwiński z Oddziału PTTK w Pleszewie, który zjawił się w trakcie obrad w drodze powrotnej z wyborów nowego składu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK obwieszczając, że został wybrany na jej przewodniczącego. Uczestnicy narady złożyli mu gratulacje bijąc gromkie brawa.

PRZEBIEG ZLOTU

Sobota 25 listopada 2017

Wyjazd z Poznania o godz. 9:00 autokaru z uczestnikami na trasę wycieczki krajoznawczej pod przewodnictwem Pawła Andersa, połączonej z obejrzeniem kilku ciekawych obiektów w miejscowościach: Strzałkowo (dawny obóz jeniecki) i Konin (m.in. romański słup drogowy). Dalej przewodnictwo przejął Bartosz Stachowiak, który oprowadził uczestników po trasie: Wyszyna (zwiedzanie barokowego drewnianego kościoła i ruin zamku) – schrony bojowe koło Władysławowa – Izba Leśna Nadleśnictwa Turek, miasto Turek (zwiedzanie muzeum, kościołów: ewangelickiego i neogotyckiego kościoła parafialnego). O godz. 18:00 na uczestników czekał obiad w Turku, po którym odbyła się narada przodownicka oraz egzaminy przodowników.

Zdjęcie grupowe uczestników  przed pałacem w  Kościelcu

Niedziela 26 listopada 2017

Przejazd autokarem do Kościelca i zwiedzanie zabytkowego kościoła z elementami romańskimi oraz pałacu z XIX w. z pieczołowicie odrestaurowanymi wnętrzami. Następnie autokar przewiózł uczestników do Koła, gdzie zwiedzili gotycki kościół farny i barokowy kościół OO. Bernardynów. Dalej autokar podjechał pod okazałe ruiny Zamku w Kole. Po zwiedzeniu obiektu autokar zawiózł uczestników Zlotu na obiad, gdzie nastąpiło zakończenie imprezy.

Zobacz też >> >> Pokaz slajdów Lecha Rugały 

Strona główna | Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

Copyright © Lech Rugała