63 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Mierzyn, 26-27 listopada 2016


Organizatorem Zlotu był Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto przy wsparciu Miasta Poznań, Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych oraz Komisji Turystyki Pieszej Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, a komandorem był Eugeniusz Jacek. Wycieczki zlotowe prowadził Paweł Anders. Na miejsce zakwaterowania wybrano Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie koło Międzychodu. Na Zlot przybyli przodownicy turystyki pieszej i sympatycy turystyki pieszej z oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Stanisław Łuć. Łącznie udział wzięło 59 uczestników. W pierwszym dniu Zlotu Komisja Egzaminacyjna Przodowników przeprowadziła pisemne egzaminy na rozszerzenie uprawnień, które zdały 3 osoby. 

Na naradzie przodownickiej przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej Jan Sikorski przekazał uczestnikom Zlotu bieżące informacje o działalności Komisji. W trakcie dyskusji skrytykowano obecną sytuację szlaków turystycznych w Polsce, zwłaszcza fatalny stan wielu szlaków pieszych. Część szlaków nie jest odnawianych, bo nie ma na to środków i znaki szlakowe w naturalny sposób stopniowo ulegają zatarciu. Zaznaczone na mapach turystycznych przebiegi niektórych szlaków mają już tylko wartość historyczną, bowiem w terenie pozostały po nich jedynie nikłe ślady jakie zachowały się w nielicznych miejscach. Szczegółowo problem przedstawił Paweł Mordal zwracając uwagę na brak przepisów, które by uregulowały sprawy znakowania nowych szlaków i utrzymania dotychczas istniejących. 

W dyskusji padła propozycja zorganizowania w Poznaniu narady aktywu turystyki pieszej niezależnie od jesiennego zlotu, na której by dokonano wyboru Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z uwagi na mijający w 2017 roku okres kadencji. Propozycja ta została przegłosowana i taka narada ma się odbyć w 2017 roku. Ustalono również, że kolejny zlot zorganizuje na terenie Ziemi Turkowskiej Oddział PTTK w Turku wspólnie z Oddziałem PTTK Poznań - Nowe Miasto.

PRZEBIEG ZLOTU

Sobota 26 listopada 2016

O godz 9:00 autokar wyjechał z Poznania z uczestnikami na trasę wycieczki krajoznawczej połączonej ze zwiedzaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, kościoła w Kamionnie oraz miasta Międzychód. O godz. 18:00 na uczestników czekał obiad w Mierzynie, po którym odbyła się narada przodownicka oraz ciekawa prelekcja Pawła Andersa "Puszcza Notecka okiem krajoznawcy".

Uczestnicy Zlotu przed Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Chalinie 

Niedziela 27 listopada 2016

Przejazd autokarem w okolice Zatomia Nowego i wycieczka piesza połączona ze zwiedzaniem jedynej w Polsce hodowli bawołów wodnych w Olchowym Młynie wśród lasów Puszczy Noteckiej. Następnie przejazd autokarem do Sierakowa, gdzie zwiedzono Stado Ogierów i Zamek Opalińskich. Po obiedzie w restauracji "Słoneczna" nad Jeziorem Jaroszewskim, w drodze powrotnej do Poznania uczestnicy zwiedzili cmentarz kalwiński w Orzeszkowie koło Kwilcza.

Zobacz też >> >> Pokaz slajdów Lecha Rugały 


Strona główna | Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

Copyright © Lech Rugała