POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ W GNIEŹNIE


ZAPRASZA NA 55 WIELKOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW  TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

GNIEZNO 2009

21-22.11.2009 r.

Pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego – Krzysztofa Ostrowskiego


P R O G R A M


1. Cele Zlotu:

- propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
- poznanie walorów turystycznych Ziemi Gnieźnieńskiej
- promocja powiatu gnieźnieńskiego
- integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy przodownikami turystyki pieszej
województwa wielkopolskiego.

2. Komitet Organizacyjny Zlotu:

Komandor zlotu Krystian Grajczak

Z-ca komandora Tadeusz Gajda

Sekretariat Renata Bielecka

Hanna Dolata

Barbara Kiełpińska

Tomasz Ryszczuk

Leszek Waszak

Marek Wojciechowski


3. Termin Zlotu i miejsce:

21-22 listopada 2009 r.,

Dom Turystyczny Towarzystwa Czytelni Ludowych,

ul. ks. Antoniego Ludwiczaka 20, Gniezno

4. Uczestnikami Zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK
i miłośnicy turystyki pieszej zrzeszeni w Oddziałach PTTK województwa
wielkopolskiego. Wpisowe na Zlot wynosi:

- Honorowi Przodownicy TP PTTK - 80 zł

- Przodownicy TP PTTK - 90 zł

- sympatycy turystyki pieszej -100 zł


Zgłoszenia na Zlot należy wysłać na => „Karcie Zgłoszenia” wraz
z dowodem wpłaty na adres: 

Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, 
ul. Jana Łaskiego 10, 
62-200 Gniezno, tel./fax 61 426 36 60 

lub pocztą elektroniczną: kwj5@neostrada.pl

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A.
I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za zlot”.

Termin zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2009 r.
Kontakt: Krystian Grajczak 602 781 499 lub kwj5@neostrada.pl


5. Świadczenia w ramach wpisowego:

- nocleg i wyżywienie na czas trwania Zlotu,

- znaczek zlotowy,

- materiały promocyjne Ziemi Gnieźnieńskiej,

- obsługę przewodnicką,

- przejazdy autokarowe,

- inne niespodzianki.

Program Zlotu

Sobota 21.11.2009 r.

9:30-10:50 - przyjmowanie uczestników Zlotu,
10:25 - odjazd autokaru spod dworca PKP do DT TCL,
11:10 - wycieczka krajoznawcza po Ziemi Gnieźnieńskiej,
18:00 - obiadokolacja 
19:15 - obrady przodownickie połączone z biesiadą
turystyczną
22:00 - rozszerzanie uprawnień przodownickich

Niedziela 22.11.2009 r.

8:00 - możliwość uczestnictwa we Mszy św.
8:50 - śniadanie
9:45 - zwiedzanie Muzeum PPP
10:45 - przejazd do Żydowa - przejście piesze na trasie: 
Żydowo - Krzyż Jana Pawła II - Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
i Rekreacji „Poligon” w Gębarzewie /4 km/
12.00-14.15 - zwiedzanie OEE, zakończenie Zlotu /posiłek/
14.20 - odjazd do Gniezna – dworzec PKP

Odjazd pociągu do Poznania 14.50

Podczas Zlotu jest możliwość zweryfikowania Krajoznawczej Odznaki
PTTK „Poznaj Szlak Piastowski”. Osoby posiadające już odznakę,
a chcące zweryfikować stopień wyższy prosimy o zabranie
legitymacji.

Strona główna