REGULAMIN

54 WIELKOPOLSKIEGO ZLOTU

PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

PAŁUKI 2008


 1. Organizatorzy
  Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Wągrowcu
  przy współpracy
  Starostwa Powiatowego i Muzeum Regionalnego
  oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.


 1. Cele ZLOTU
  - propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
  - poznanie walorów turystycznych Wągrowca i okolic,
  - promocja powiatu wągrowieckiego,
  - integracja przodowników turystyki pieszej Wielkopolski .


 1. Patronat honorowy
  Michał Piechocki Starosta Powiatu Wągrowieckiego


 1. Kierownictwo ZLOTU
  Jerzy Szociński - komandor
  Romuald Styczyński - wicekomandor

Iwona Balcerowicz - sekretariat


 1. Termin i miejsce ZLOTU
  22-23.11.2008,

Wągrowiec –Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59.


 1. Uczestnictwo w ZLOCIE
  Uczestnikami ZLOTU mogą być głównie przodownicy TP PTTK, którzy w terminie do 15.11.2008 nadeślą zgłoszenia i wpłacą wpisowe:

a) przodownicy honorowi – 80 zł
b) przodownicy TP – 90 zł
c) inni uczestnicy – 100 zł
Wpisowe należy wpłacić na konto
: Barbara i Jerzy Szocińscy PKO BP 891020 1505 0000 0002 0021 5822

z dopiskiem „ZLOT PTP PAŁUKI’2008”. Zgłoszenia na ZLOT wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres: Oddział PTTK Wągrowiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 62-100 Wągrowiec (imię i nazwisko, adres, nr legit. PTTK i nr legit. przodownickiej)


 1. Świadczenia uczestników
  W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
  - noclegi i wyżywienie na czas trwania zlotu,
  - pamiątkową wklejkę,
  - metalowy znaczek,
  - materiały krajoznawcze,
  - obsługę przewodnicką.


 1. Program ZLOTU
  sobota, 22.11.2008
  godz.10.00 – otwarcie sekretariatu zlotu w recepcji OSiR,
  godz.10.
  09 – przyjazd pociągu z Poznania – przejazd autokarem organizatora do OSiR – zakwaterowanie,
  godz.11.
  15 – wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem,
  godz.18.00 – obiadokolacja,
  godz.20.
  00 – rozszerzanie uprawnień przodownickich,
  godz.22-6.
  00 – cisza nocna.


niedziela, 23.11.2008

godz.8.00 – śniadanie,

godz.9.00 – obrady przodownickie,

godz.10.30 – zakończenie Zlotu,

godz.11.09 – odjazd pociągu PKP do Poznania.

 1. Postanowienia końcowe
  W razie nie przybycia na ZLOT organizatorzy nie zwracają wpisowego. Wszelkich informacji dotyczących ZLOTU udziela Jerzy Szociński komandor ZLOTU – tel. dom. 052-30-23-493, tel. kom. 0603-867-907; e-mail: skipian@by.onet.pl
  Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom ZLOTU.

Z turystycznym
pozdrowieniem
!
Organizatorzy