WIELKOPOLSKA KORPORACJA ODDZIAŁÓW PTTK
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

Informacje dla przodowników TP

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA! Tu znajdują się druki do pobrania i informacje o 64 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP w Turku 25-26 listopada 2017 r.

Przypominamy przodownikom turystyki pieszej o obowiązku składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności przodownickiej (tu  pobierz druk sprawozdania), co jest wymagane przy przedłużaniu uprawnień, a wynika z pkt.15 Regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Sprawozdania te są również niezbędne do uzupełnienia regionalnego wykazu przodowników turystyki pieszej w Wielkopolsce. Ostatni taki wykaz został wydany w 1991 roku, jednak wobec zachodzących ciągle zmian jest już niewystarczający.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej o nadsyłanie aktualnych wykazów przodowników TP przynależących do danego Oddziału PTTK z aktualnymi danymi kontaktowymi, m.in. telefonów komórkowych i poczty elektronicznej. Prosimy również o podanie danych dotyczących funkcjonowania referatów weryfikacyjnych OTP w Oddziałach, informacji o ważnych spotkaniach, naradach itp., na których by była wskazana obecność przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej WKO. Informacje te można przesyłać na adres: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, Komisja Turystyki Pieszej, Stary Rynek 90, 61-773 Poznań oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adresy e-mail tu 

EGZAMINY PRZODOWNICKIE

Egzaminy na przodowników turystyki pieszej i rozszerzenie uprawnień od szeregu lat odbywają się na ogólnopolskich zlotach przodownickich i na zlotach przodowników w regionie. Odbywały się również w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Na kilku wcześniejszych naszych regionalnych zlotach skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy przodownickie. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu w Gnieźnie w 2009 roku, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów na nowych przodowników i rozszerzających uprawnienia na regiony z uzasadnieniem, że egzamin ustny pozwala na pełniejsze sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zdających.

Niestety KTP ZG PTTK twardo pozostała na swoim stanowisku i nasza regionalna Komisja Egzaminacyjna zawiesiła działalność, a Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej uznała, że w kolejnej kadencji nie ma sensu powoływania nowej i egzaminy przeprowadzają przybyli na zlot przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej ZG PTTK. W dniu 22 listopada 2015 roku egzaminy zdawano w Trzciance koło Opalenicy wg nowego systemu, polegającego na wypełnianiu arkuszy z pytaniami testowymi. Kolejne egzaminy odbyły się na 62 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP w sobotę 28 listopada 2015 roku w Zielonce również w tym systemie. Przystąpiło do nich 9 osób, w tym 3 osoby zdały egzamin na nowych przodowników z uprawnieniami na region Wielkopolski. Nowi przodownicy to: Ewa Świderska, Zbysław Kaczmarek i Szymon Wieczorek. Ostatnie egzaminy przodownickie odbyły się w sobotę 26 listopada 2016 roku na 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP w Mierzynie. Dalsze egzaminy odbędą się w 2017 roku, a informacje o terminach pojawią się na niniejszej stronie.

ZLOTY PRZODOWNICKIE

Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zostały reaktywowane w 2000 roku po sześcioletniej przerwie. Pomysł wznowienia organizacji tej niezwykle potrzebnej dla środowiska wielkopolskich piechurów imprezy powstał w Oddziale PTTK w Szamotułach, który był organizatorem ostatniego przed przerwą, 45 wg numeracji zlotu w 1994 roku. Szamotulanie podjęli się organizacji dwóch kolejnych imprez zlotowych: 46 w roku 2000 w Szamotułach i 47 w 2001 roku w Starym Tomyślu. Kolejne Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbyły się: 48 w 2002 roku w Żninie, 49 w Zielonce w 2003 roku, 50 we Wrześni w 2004 roku, 51 w Lubiniu w 2005 roku, 52 w Pile w 2006 roku, 53 w Środzie w 2007 roku, 54 w Wągrowcu w 2008 roku, 55 w Gnieźnie w 2009 roku.

Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

56 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, nazwany "wiosennym" i zorganizowany naprędce z uwagi na konieczność dokonania wyborów, odbył się w Pobiedziskach w dniu 14 marca 2010  roku czyli jeszcze w zimie. Niestety nie zjawiła się tam ponad połowa ustępujących komisji patrz składy osobowe. Wybrano nowe składy Komisji. Czytaj Protokół z narady.

57 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Kaliszu w dniach 20-21 listopada 2010 roku. Zobacz Fotorelacja. Organizacji następnego 58 Zlotu podjął się Oddz. Poznański  PTTK w dniach 19-20 listopada 2011 roku w Lusowie. Zobacz Fototelacja. Kolejny 59 Zlot odbył się w dniach 8-9 grudnia w Rogoźnie Wlkp. w połączeniu z VI Zjazdem Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego. Fotorelacja. Na Zlocie został m.in. przedstawiony  program nowego układu szlaków.

60 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Gnieźnie w dniach 16-17 listopada 2013 roku. Podczas Zlotu odbyła się narada Aktywu Turystyki Pieszej oraz wybory nowej Komisji Turystyki Pieszej. Fotorelacja.

61 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem były Oddziały PTTK w Buku i w Gnieźnie, odbył się w Trzciance w pow. nowotomyskim (gmina Kuślin) w dniach 22-23 listopada 2014 roku. Podczas Zlotu zwiedzono klasztor w Woźnikach, Drzymałowo, Rakoniewice, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Brody, Wąsowo, Michorzewo i Buk. Na Zlocie obecny był przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, Stanisław Łuć. Odbyły się również egzaminy przodownickie.   Fotorelacja.

Kolejny 62 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem był Oddział PTT Poznań-Nowe Miasto, odbył się w dniach 28-29 listopada 2015 roku w Zielonce. Podczas Zlotu zwiedzono Skansen Pszczelarski w Swarzędzu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Gród Pobiedziska, Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce Kościelnej, drewniany kościół w Rejowcu, Arboretum Leśne w Zielonce, kościół w Skokach, Murowaną Goślinę oraz jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej i Muzeum w Owińskach. Odbyły się również egzaminy dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK i na rozszerzenie uprawnień na dalsze regiony. Zobacz  Fotorelacja.

Ostatni 63 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26-27 listopada 2016 roku w Mierzynie koło Międzychodu. Na trasach zlotowych zwiedzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,  Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, kościół w Kamionnie, Międzychód, hodowlę bawołów wodnych w Olchowym Młynie, Sieraków z Zamkiem Opalińskich i Stadem Ogierów oraz cmentarz kalwiński w Orzeszkowie koło Kwilcza.

W pierwszym dniu zlotu odbyła się narada przodownicka i egzaminy przodownickie oraz ciekawa prelekcja Pawła Andersa "Puszcza Notecka okiem krajoznawcy". Na rozszerzenie uprawnień zdało 3 przodowników turystyki pieszej. Ustalono, że następny 64 Wielkopolski Zlot Przodowników TP odbędzie się na Ziemi Turkowskiej 25-26 listopada 2017 roku, w tym narada i wybory Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej. Zobacz Informacja o 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP. Poniżej pokaz slajdów. 


Zobacz w większej rozdzielczości


KOMISJE

Podczas 60 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w dniu 16 listopada 2013 roku wybrano nowy skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej:

   1. przewodniczący - Jan Sikorski, Oddz. Buk,
   2. wiceprzewodniczący - Maciej Kizierowski, Oddz. Września,
   3. członek - Zenon Biskup, Oddz. Rataje,
   4. członek - Paweł Paluszkiewicz, Oddz. Gniezno,
   5. członek (informacja) - Lech Rugała, Oddz. Poznański.


Pamiątkowa fotografia w chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów. Od lewej stoją: Lech Rugała , Zenon Biskup,  Jan Sikorski - przewodniczący, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący, Paweł Paluszkiewicz

W 20 rocznicę powołania Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, która przypadała w dniu 22 maja 2015 roku, członkowie Komisji spotkali się w siedzibie Oddziału PTTK Poznań-Rataje. Poniżej migawki ze spotkania.

  

 


TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 roku stanowi pewien postęp w staraniach o nadanie przodownikom PTTK formalnych uprawnień do prowadzenia turystyki i krajoznawstwa z dziećmi i młodzieżą. 28 sierpnia 2014 r. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które obowiązuje z dniem 1 września 2014 r.

Początkowo projekt zmian > http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/226232/226239/226240/dokument117096.pdf zawierał te oto zapisy:
 Z mocy ustaw straciły ważność rozporządzenia o przymusie przewodnickim w górach, w miastach, parkach narodowych i krajobrazowych, to zamierzano przywrócić je w zmienionej formie.

Poważne wątpliwości budził tu zapis o obligowaniu wycieczek szkolnych do posiadania przewodnika w parkach narodowych i terenach "górskich", gdzie faktyczna konfiguracja terenu nie stwarza szczególnego zagrożenia dla uczestników wycieczek. Byłoby to o tyle bezsensowne, że w parkach szlaki turystyczne są na ogół dobrze wyznakowane, działają służby parkowe i prawdopodobieństwo zabłądzenia czy problemów z wezwaniem pomocy w razie wypadku jest dużo mniejsze niż na pozostałych terenach, gdzie szlaki są w bardzo złym stanie lub nie ma ich wcale. Gdyby do tego doszło, by był to ostatni przysłowiowy "gwóźdź do trumny" turystyki szkolnej...

Na szczęście przeważył zdrowy rozsądek i zapisy te zostały usunięte tuż przed podpisaniem nowego rozporządzenia - patrz pismo datowane 27.08.2014 >

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/226232/226270/dokument124894.pdf

Tekst nowego rozporządzenia MEN jest tu > http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1150/D2014000115001.pdf


Z turystycznymi pozdrowieniami

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej

Copyright © Lech Rugała

wejść

Strona główna