WIELKOPOLSKA KORPORACJA ODDZIAŁÓW PTTK
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

 

Informacje dla przodowników TP

UWAGA! 

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej podjął decyzję o zorganizowaniu 67 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w dniach 20-21 listopada 2021 r. w Śremie. Do pobrania >  Regulamin oraz Karta zgłoszenia. Prosimy o przekazanie informacji dla wiedzy koleżeństwa.

SKŁAD KOMISJI

W dniu 11 marca 2018 roku w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu odbyły się wybory nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z udziałem delegatów z Oddziałów PTTK z terenu Wielkopolski. Udział wzięło 28 delegatów z 18 Oddziałów i 3 zaproszonych gości. Wybrano następujący skład: Zenon Biskup - przewodniczący, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący, Lech Rugała - sekretarz, Ewa Pawlik-Wiśniewska i Edward Poniewski - członkowie. Janowi Sikorskiemu, który przez wiele lat przewodniczył  Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, osobną uchwałą delegaci nadali godność honorowego przewodniczącego.

 Poprzednie składy osobowe komisji

W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się zebranie komisji w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Ze składu komisji na zebraniu obecni byli: Zenon Biskup, Maciej Kizierowski, Lech Rugała i Edward Poniewski. Szczegółowa informacja o zebraniu. Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 roku. Szczegółowa informacja o zebraniu.

INFORMACJE OGÓLNE

Przypominamy przodownikom turystyki pieszej o obowiązku składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności przodownickiej (tu  pobierz druk sprawozdania) przy przedłużaniu uprawnień. Sprawozdania mogą być również przydatne do uzupełnienia regionalnego wykazu przodowników turystyki pieszej w Wielkopolsce. Ostatni taki wykaz został wydany w 1991 roku, jednak wobec zachodzących ciągle zmian jest już nieaktualny.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej o nadsyłanie aktualnych wykazów przodowników TP przynależących do danego Oddziału PTTK z aktualnymi danymi kontaktowymi. Prosimy również o podanie danych dotyczących funkcjonowania referatów weryfikacyjnych OTP w Oddziałach, informacji o ważnych spotkaniach, naradach itp., na których by była wskazana obecność przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej WKO. Informacje te można przesyłać na adres: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, Komisja Turystyki Pieszej, Stary Rynek 90, 61-773 Poznań oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail tu 

EGZAMINY PRZODOWNICKIE

Egzaminy na przodowników turystyki pieszej i rozszerzenie uprawnień od szeregu lat odbywają się na ogólnopolskich zlotach przodownickich i na zlotach przodowników w regionie. Odbywały się również w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK. Na kilku wcześniejszych naszych regionalnych zlotach skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy przodownickie. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu w Gnieźnie w 2009 roku, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów na nowych przodowników i rozszerzających uprawnienia na regiony z uzasadnieniem, że egzamin ustny pozwala na pełniejsze sprawdzenie wiedzy i doświadczenia zdających.

Niestety KTP ZG PTTK twardo pozostała na swoim stanowisku i nasza regionalna Komisja Egzaminacyjna zawiesiła działalność, a Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej uznała, że w kolejnej kadencji nie ma sensu powoływania nowej i egzaminy przeprowadzają przybyli na zlot przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej ZG PTTK. W 2015 roku egzaminy zdawano w Trzciance koło Opalenicy już wg nowego systemu, polegającego na wypełnianiu arkuszy z pytaniami testowymi. Od tej pory egzaminy przeprowadzane są tylko w tym systemie. Ostatnie egzaminy przodownickie odbyły się w sobotę 24 listopada 2018 roku na 65 Wielkopolskim Zlocie Przodowników TP w Pleszewie. Egzamin na rozszerzenie uprawnień zdało 15 przodowników, a 6 uczestników zdało egzamin na uprawnienia przodownika TP. Kolejne egzaminy odbędą się w 2019 roku, a informacje o terminach pojawią się na niniejszej stronie.

WIELKOPOLSKIE ZLOTY PRZODOWNICKIE

Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK zostały reaktywowane w 2000 roku po sześcioletniej przerwie. Pomysł wznowienia organizacji tej niezwykle potrzebnej dla środowiska wielkopolskich piechurów imprezy powstał w Oddziale PTTK w Szamotułach, który był organizatorem ostatniego przed przerwą, 45 wg numeracji zlotu w 1994 roku. Szamotulanie podjęli się organizacji dwóch kolejnych imprez zlotowych: 46 w roku 2000 w Szamotułach i 47 w 2001 roku w Starym Tomyślu. Kolejne Wielkopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbyły się: 48 w 2002 roku w Żninie, 49 w Zielonce w 2003 roku, 50 we Wrześni w 2004 roku, 51 w Lubiniu w 2005 roku, 52 w Pile w 2006 roku, 53 w Środzie w 2007 roku, 54 w Wągrowcu w 2008 roku, 55 w Gnieźnie w 2009 roku.

Stary Tomyśl '2001 | Zielonka '2003 | Września '2004 | Lubiń '2005 | Piła '2006 | Środa '2007Wągrowiec 2008 | Gniezno 2009

56 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, nazwany "wiosennym" i zorganizowany naprędce z uwagi na konieczność dokonania wyborów, odbył się w Pobiedziskach w dniu 14 marca 2010  roku czyli jeszcze w zimie. Niestety nie zjawiła się tam ponad połowa ustępujących komisji patrz składy osobowe. Wybrano nowe składy Komisji. Czytaj Protokół z narady.

57 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Kaliszu w dniach 20-21 listopada 2010 roku. Zobacz Fotorelacja. Organizacji następnego 58 Zlotu podjął się Oddz. Poznański  PTTK w dniach 19-20 listopada 2011 roku w Lusowie. Zobacz Fototelacja. Kolejny 59 Zlot odbył się w dniach 8-9 grudnia w Rogoźnie Wlkp. w połączeniu z VI Zjazdem Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego. Fotorelacja. Na Zlocie został m.in. przedstawiony  program nowego układu szlaków.

60 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej zorganizował Oddział PTTK w Gnieźnie w dniach 16-17 listopada 2013 roku. Podczas Zlotu odbyła się narada Aktywu Turystyki Pieszej oraz wybory nowej Komisji Turystyki Pieszej. Fotorelacja.

61 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem były Oddziały PTTK w Buku i w Gnieźnie, odbył się w Trzciance w pow. nowotomyskim (gmina Kuślin) w dniach 22-23 listopada 2014 roku. Podczas Zlotu zwiedzono klasztor w Woźnikach, Drzymałowo, Rakoniewice, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Brody, Wąsowo, Michorzewo i Buk. Na Zlocie obecny był przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, Stanisław Łuć. Odbyły się również egzaminy przodownickie.   Fotorelacja.

Kolejny 62 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem był Oddział PTT Poznań-Nowe Miasto, odbył się w dniach 28-29 listopada 2015 roku w Zielonce. Podczas Zlotu zwiedzono Skansen Pszczelarski w Swarzędzu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Gród Pobiedziska, Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce Kościelnej, drewniany kościół w Rejowcu, Arboretum Leśne w Zielonce, kościół w Skokach, Murowaną Goślinę oraz jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej i Muzeum w Owińskach. Odbyły się również egzaminy dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK i na rozszerzenie uprawnień na dalsze regiony. Zobacz  Fotorelacja.

63 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26-27 listopada 2016 roku w Mierzynie koło Międzychodu. Na trasach zlotowych zwiedzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,  Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, kościół w Kamionnie, Międzychód, hodowlę bawołów wodnych w Olchowym Młynie, Sieraków z Zamkiem Opalińskich i Stadem Ogierów oraz cmentarz kalwiński w Orzeszkowie koło Kwilcza. Zobacz  Relacja

64 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Turku. Na trasach zlotowych zwiedzano Strzałkowo, Stary Konin, Wyszynę z kościołem i ruiną zamku, schron bojowy koło Władysławowa, Izbę Leśną Nadleśnictwa Turek, kościół ewangelicki w Turku, Muzeum Miasta Turku, neogotycki kościół parafialny w Turku, Kościelec z zabytkowym pałacem i kościołem, Koło z kościołem farnym i kościołem klasztornym OO. Bernardynów oraz ruinami zamku. Zobacz  Relacja

65 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 24-25 listopada 2018 roku w Pleszewie. Na trasie wycieczki autokarowej zwiedzano Fabianów (zespół palacowo-parkowy), Dobrzycę (Muzeum Ziemiaństwa, kościół p.w. Św. Tekli), drewniany kościół w Sośnicy, Taczanów (zespół palacowo-parkowy, zabytkowa kaplica Taczanowskich), Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie oraz strzelnicę Bractwa Kurkowego w Pleszewie. W drugim dniu odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie, ze zwiedzaniem zabytkowego cmentarza ewangelickiego, Stacji Pleszew Miasto i budynku dworcowego zaadoptowanego na Dom Kultury, Muzeum Zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi oraz miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim.. W pierwszym dniu zlotu odbyła się narada przodownicka i egzaminy przodownickie. Zobacz  Relacja

Ostatni 66 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 16-17 listopada 2019 roku w Pile. Na trasie wycieczki autokarowej zwiedzano ekspozycję trofeów myśliwskich senatora Henryka Stokłosy w Śmiłowie, Skansen Kultury Ludowej w Osieku oraz Sanktuarium w Skrzatuszu. Odbyła się też prelekcja pt. "Piła na dawnych fotografiach" i narada przodownicka. W drugim dniu odbyła się wycieczka piesza po Pile ze zwiedzaniem muzeów - Okręgowego i Stanisława Staszica oraz Centrum Światła. Zobacz Relacja

Zdjęcie grupowe

Zobacz  Sprawozdanie za okres 23.11.2018-16.11.2019

  

Zobacz   Relacja ze spotkania jubileuszowego

 

Z turystycznymi pozdrowieniami

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej

Copyright © Lech Rugała

wejść

Strona główna