WIELKOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
ZIELONKA 22-23 LISTOPAD 2003


  REGULAMIN

  1. Cele Zlotu:

2. Organizatorzy:  
     Oddział PTTK Poznań - Nowe Miasto  
     przy współpracy z:

3. Kierownictwo Zlotu:

4. Termin i miejsce Zlotu:

Zlot odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2003 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Zielonce w gminie Murowana Goślina.

  5. Uczestnictwo w Zlocie:

Uczestnikami Zlotu magą być przodownicy turystyki pieszej oraz sympatycy turystyki pieszej, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2003 roku nadeślą zgłoszenia i wpłacą wpisowe w wysokości 50,- zł od osoby. Zgłoszenie wraz z kserokopią poświadczenia wpłaty należy wysłać na adres:
Oddział PTTK Nowe Miasto

Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29
61-387 Poznań Wpisowe wpłacamy na konto:
Bank Spółdzielczy Łubowo, Oddział Poznań ul. Gołębia 4 61-834 Poznań
nr. 90681013-1587339-27006-110 z dopiskiem Zlot PTP

6. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego:

7. Program Zlotu:

22 listopada 2003

23 listopada 2003

8. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
Rezygnacja z udziału w Zlocie po wysłaniu potwierdzenia jest równoznaczna z utratą możliwości zwrotu wpisowego.
Telefon kontaktowy: 81-73-656
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom Zlotu.
 

Do zobaczenia na Zlocie  

ORGANIZATORZY

Strona główna | Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej