Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Środa Wielkopolska 17 -18 listopada 2007

ORGANIZATOR

Z upoważnienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu organizatorem Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest Oddział PTTK Ziemi Średzkiej – Komisja Turystyki Pieszej przy współpracy i pomocy:

Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.,
Urzędu Miasta i Gminy w Środzie Wlkp.,
Zespółu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

CELE ZLOTU

Popularyzacja turystyki pieszej – nizinnej.
Wymiana doświadczeń pomiędzy przodownikami turystyki pieszej województwa wielkopolskiego.
Popularyzacja walorów krajoznawczych powiatu średzkiego.

TERMIN I MIEJSCE

Zlot odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2007 r. (sobota – niedziela) z bazą w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Kosynierów 2b. UWAGA! Na terenie internatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK i miłośnicy turystyki pieszej członkowie Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2007 r. nadeślą zgłoszenie wraz z kserokopią dowodu wpłaty. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe na Zlot wynosi : – w pokojach 3 osobowych: dla Honorowych Przodowników TP PTTK – 50,- zł, dla pozostałych Przodowników TP PTTK –  70,- zł dla innych sympatyków turystyki pieszej – 80,- zł w pokojach wieloosobowych ceny niższe odpowiednio o 7,- zł.

ZGŁOSZENIA NA ZLOT

Zgłoszenia należy wysłać na „Karcie Zgłoszenia”. Każdy uczestnik zlotu otrzyma  potwierdzenie  przyjęcia. Zgłoszenia prosimy kierować na adres korespondencyjny: Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej, Danuta Zwiernik, ul. ks. Kegla 1, 63-000 Środa Wlkp. lub pocztą elektroniczną poczta@sroda-wlkp.pttk.pl

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto: Środa Wlkp. 05 9085 0002 0000 0000 1502 0001 z dopiskiem „Zlot PTP”.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego uczestnicy Zlotu mają zapewniony: nocleg z 17/18 listopada 2007r. i wyżywienie zgodnie z programem, odznakę zlotową, odcisk okolicznościowej pieczęci, zestaw materiałów krajoznawczych, udział w wycieczce krajoznawczej po powiecie średzkim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas Zlotu będzie istniała możliwość rozszerzenia uprawnień przodownickich. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zgłoszenie i przywiezienie ze sobą wniosku z macierzystej Komisji Turystyki Pieszej (lub Zarządu Oddziału w przypadku jej braku) na oryginalnym druku. Tu pobierz => Wniosek o przyznanie/rozszerzenie uprawnień Przodownika TP. Uczestnicy winni we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. Dodatkowych informacji udziela kol. Lidia Pazoła tel. 888 078664.

PROGRAM ZLOTU

Sobota 17.11.2007r.

7.00 - 9.40 - przyjmowanie uczestników Zlotu w internacie ZSR8.30 i 9.30 - odjazd autokaru spod dworca PKP i przejazd do internatu

9.50 - wyjazd na trasę wycieczki krajoznawczej:

Środa (kolegiata) – Koszuty (Muzeum Ziemi Średzkiej) – Giecz (rez.archeologiczny ”Gród Piastowski w Gieczu”) - Janowo (miejsce pamięci AK) – Dzierżnica (mauzoleum A.Wazego) – Murzynowo Kościelne (kościół drewniany) - Środa

18.00 - obiadokolacja (poza internatem)

19.00 - kawa i krótka część artystyczna, prelekcja nt.”Giecz – gród Państwa Piastów”, obrady, rozszerzanie uprawnień przodownickich

niedziela 18.11.2007r.

7.00 - możliwość uczestnictwa w mszy św.

8.30 – 9.00 - śniadanie (w miejscu noclegu)

9.40 - dojazd autokarem na dworzec średzkiej kolejki wąskotorowej i przejazd do Zaniemyśla  przejście ścieżki dydaktycznej „Łękno”, na zakończenie ognisko z kiełbaskami i powrót do Środy ok.godz.13.30

 

Tu pobierz => Formularz KARTY ZGŁOSZENIA na Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK na Ziemi Średzkiej.

==================================

Zobacz też strona interenetowa Oddziału PTTK "Ziemi Średzkiej"

Strona główna