Zebranie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK w dniu 22.01.2020 r.

Podczas zebrania omówiono następujące sprawy:

1. Sprawa Regulaminu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej. Regulamin został przedstawiony na naradzie Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Sierakowie w dniach 31.11-1.12.2019 roku. Uchwalono, że ewentualne uwagi do Regulaminu należy wnieść do 15.12.2019. Ponieważ żadne uwagi nie zostały wniesione stwierdzono, że regulamin formalnie obowiązuje.

2. Sprawa ewidencji przodowników turystyki pieszej. Komisja postanowiła zwrócić się do Oddziałów PTTK w województwie wielkopolskim o nadesłanie wykazów przodowników w Oddziałach, którzy aktualnie mają przedłużone przez Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej uprawnienia przodownickie.

4. Sprawa znakarzy szlaków pieszych. Postanowiono skierować wniosek do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, aby nadesłała wykaz znakarzy z województwa wielkopolskiego, którzy posiadają aktualne uprawnienia znakarza.

5. Sprawa szlaków pieszych i ich znakowania. Postanowiono wystąpić z pismem do Oddziałów PTTK o przekazanie informacji, które szlaki są objęte ich opieką i jakie są potrzeby odnośnie ich utrzymania..

6. Postanowiono wystąpić do Oddziału PTTK w Buku z propozycją skierowania przez ten Oddział wniosku do ZG PTTK o uhonorowanie Jana Sikorskiego tytułem Honorowego Członka PTTK.

Zebranie WKTP odbyło się w następującym składzie:
- Zenon Biskup
- Edward Poniewski
- Lech Rugała

Protokółował: Lech Rugała

Strona główna | Zebranie 2018