Pamięci prekursorów turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce

W sobotę 30 września 2006 r. o godz. 13:00 z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego odbyło się uroczyste odsłonięcie "Głazu Pamięci" przy Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu. Uroczystość poprzedziła sesja popularnonaukowa "Dziedzictwo narodowe w regionie" pod patronatem Rektora UAM, która odbyła się w gmachu głównym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1. Poniżej migawki z uroczystości.

 

Sesja popularnonaukowa w UAM. Wykład prof. Kazimierza Denka
 o źródłach dziedzictwa narodowego

 

Poczty sztandarowe wielkopolskich Oddziałów PTTK przy "Głazie Pamięci"
przed Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha  

 

"Głaz Pamięci" w chwili odsłonięcia. Wstęgę trzymają: prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny i prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, a przecina prezes
Oddziału Poznańskiego PTTK Marian Chudy  

 

Uroczyste poświęcenie głazu-pomnika


Głaz Pamięci Prekursorów Turystyki i Krajoznawstwa w Poznaniu jest pomnikiem pamięci tych, którzy w czasach zniewolenia rządami zaborców podjęli patriotyczny trud budzenia ducha narodowego wśród rodaków poprzez poznawanie własnego kraju. Pomnik ten ma przypominać prekursorów turystyki utożsamianych z tworzeniem organizacji turystycznych i krajoznawczych w Poznaniu i Wielkopolsce, którzy świadomi konieczności przeciwstawienia się zakusom obcych państw czynili wszystko, by myśl ochrony dziedzictwa narodowego w regionie nie wygasła. Z inicjatywy prezesa Oddziału Poznańskiego PTTK, przy współpracy z prezesem Koła Przewodników przy Oddziale Poznańskim PTTK Stefanem Żurkiem, na Wzgórzu Św. Wojciecha, tuż przy bramie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, ustawiono 17,1 tonowy granitowy głaz, wysokości 2,8 m, na którym umieszczono napisy, portrety pięciu osób oraz daty związane z formowaniem się w Poznaniu i Wielkopolsce zorganizowanej turystyki, począwszy od 1873 roku, poprzez lata 1908, 1913, 1920 i 1945 rok. Oto napisy na głazie:

Po lewej stronie powierzchni z nazwiskami osób związanych z powstaniem jednostki organizacyjnej, na wysokości odpowiadającej danej osobie, wykute są nazwy miejscowości z datami:

1873 - PTT
ZAKOPANE

1906 - PTK - 1908
WARSZAWA - KALISZ

1913 - TK
POZNAŃ
1920 - PTK

1950 - PTTK - 1951
WARSZAWA - POZNAŃ

u dołu napis:

PREKURSORZY I PIONIERZY
ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI
KRAJOZNAWSTWA I PRZEWODNICTWA
W POZNANIU I WIELKOPOLSCE

 

 

Po przeciwnej stronie głazu umieszczone są plafony z wizerunkami wymienionych osób:

KAZIMIERZ KANTAK
1824 - 1886

STANISŁAW GRAEVE
1868 - 1912

CYRYL RATAJSKI
1875 - 1942

BERNARD CHRZANOWSKI
1861 - 1944

STANISŁAW PAWŁOWSKI
1882 - 1940


logo PTTK i herb Poznania

ODDZIAŁ POZNAŃSKI
PTTK

Wypełnienie poziomej przestrzeni wokół głazu obejmuje: koło o promieniu 8 m, ułożone z kostki granitowej z literami PTTK umieszczonymi w konturach Polski wyłożonych ciemną kostką bazaltową, promieniście odchodzące od tego koła cztery brukowane chodniki długości 5 m x 1,3 m szerokości, na powierzchni których wyłożono w kostce bazaltowej napisy: TK, PTT, PTK, POZNAŃ.

Komitet Organizacyjny Sesji Popularnonaukowej "Dziedzictwo narodowe w regionie"

Marian Chudy - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Stanisław Wachowiak - Kanclerz UAM
Renata Dehr-Jaskólska - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Andrzej Bernaciak - Wiceprezes Oddziału Poznańskiego PTTK
Andrzej Kaleniewicz - Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
Leszek Lesiczka - Prezes Odziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Aleksandra Gołębiewska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Mariusz Przybyła - Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

Copyright © Lech Rugała

Strona główna | Zarys historii szlaków w Wielkopolsce | Rok Krajoznawstwa | By nie poszło w zapomnienie