Informacja o Zlocie | Następny

Środa Wielkopolska - miejsce Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
w dniach 17-18 listopada 2007 roku. Widok późnogotyckiej Kolegiaty z XV w.

Copyright © Lech Rugała