Podczas 56 Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Pobiedziskach w dniu 14 marca 2010 roku wybrano nowy, pomniejszony skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej:

   1. przewodniczący - Jan Sikorski, Oddz. Buk,
   2. wiceprzewodniczący - Maciej Kizierowski, Oddz. Września,
   3. członek (szkolenie i weryfikacja) - Edward Poniewski, Oddział Poznański,
   4. członek (ochrona przyrody) - Ferdynand Szafrański, Oddz. Luboń,
   5. członek (sprawy przodownickie) - Kazimierz Jankowiak, Oddz. Kościan.

Pozostałe Komisje Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK zadecydowano pozostawić w dotychczasowym składzie:

Komisja Egzaminacyjna Przodowników TP WKO:

 1. przewodniczący - Eugeniusz Kowalski, 
 2. sekretarz - Edward Poniewski
 3. członek - Paweł Mordal
 4. członek - Bogdan Kucharski, 
 5. członek - Jan Sikorski, 
 6. członek - Ferdynand Szafrański.

Komisja Szlaków Pieszych:

 1. przewodniczący - Krzysztof Matysek, Oddział Międzyuczelniany, 
 2. wiceprzewodniczący - Wacław Szymczak, Oddz. Rawicz, 
 3. członek - Bogdan Kucharski, Oddz. Międzyuczelniany, 
 4. członek - Paweł Mordal, Oddz. Szamotuły, 
 5. członek - Piotr Szymanowski, Oddz. Międzyuczelniany, 
 6. członek - Mieczysław Wierzejewski, Oddz. Kościan.

Ustalony na wyborach skład Komisji został zatwierdzony przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK.  Lech Rugała z O/Poznańskiego PTTK został poproszony o współpracę i zgodził się pełnić rolę współpracownika ds. informacji przodownickiej.


Na naradzie w dniu 29 września 2010 roku. U góry od lewej stoją: Lech Rugała - współpracownik, Ferdynand Szafrański
- członek WKTP, Maciej Kizierowski - wiceprzewodniczący WKTP, Krzysztof Matysek - Komisja Szlaków Pieszych,
 u dołu: Eugeniusz Kowalski - Komisja Egzaminacyjna, Jan Sikorski - przewodniczący WKTP,
Marian Chudy - prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK

Copyright © Lech Rugała