REGULAMIN

68 Wielkopolskiego Zlotu

Przodowników Turystyki Pieszej
LESZNO/BOSZKOWO 26 – 27 LISTOPADA 2022r.

Organizator:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Instytucje wspierające i współorganizujące: Miasto Poznań
Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK

Cele Zlotu:
-propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa
-poznanie walorów turystycznych Leszna i powiatu leszczyńskiego
-integracja oraz środowisk turystycznych
-podsumowanie pracy Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej

Komitet Organizacyjny Zlotu:

Komandor Eugeniusz JACEK

Z-ca Komandora Kazimierz JANKOWIAK

Sekretarz Janusz PRZYBYŁ

Skarbnik Łukasz MAKULEC

Termin i miejsce Zlotu:
Zlot odbędzie się w dniach 26-27 listopada 20221r.
Zakwaterowanie: Ośrodek „Sadyba” w Boszkowie k. Leszna ul. Starkowska 26

Warunki uczestnictwa:
W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej oraz inni członkowie PTTK i sympatycy w miarę posiadanych przez organizatora wolnych miejsc.
Wpłata uczestnika wynosi:

Przodownicy TP PTTK - 310 zł od osoby
Pozostali członkowie PTTK - 330 zł od osoby Osoby nienależące do PTTK - 350 zł od osoby

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2022 r pocztą elektroniczną na adres eugenuszjacek.1@wp.pl ewentualne dodatkowe informacje tel. 727-923-641 (komandor Zlotu)

Opłatę za Zlot należy wpłacać do dnia 15.11.2022r. w kwocie …….,- złotych na konto: Oddziału Środowiskowego PTTK Poznań – Nowe Miasto, nr konta: 05 9068 1013 0158 7339 4006 2753 z dopiskiem „68 Wielkopolski Zlot PTP”. Nie przyjmujemy wpłat na miejscu Zlotu!!!!!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń łącznie z opłatą wpisowego. Świadczenia w ramach wpisowego:
nocleg w pokojach 2-3 osobowych, wyżywienie podczas trwania Zlotu, znaczek zlotowy, wejścia do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie oraz przejazdy autokarowe.

Postanowienia końcowe: - do Leszna można dojechać pociągiem z Poznania – Dworzec Główny odjazd godz. 7.41 - powrót z Leszna do Poznania – pociąg z Leszna godz. 16.06 - osoby zdobywające uprawnienia PTP lub rozszerzające uprawnienia proszone są o wysłanie skanów wniosków e-mailowo do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK do 15.11.2022 r (można je pobrać ze strony KTP ZG PTTK) natomiast oryginały wniosków należy przywieźć z sobą na Zlot !!!!!
- Zlot i wycieczki krajoznawcze odbędą się bez względu na pogodę, - w wypadku wycofania się z Zlotu wpisowego nie zwracamy
- uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za rok 2022 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; organizator nie przewiduje dodatkowych ubezpieczeń uczestników,
- za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub ilości odwiedzanych miejsc ze względów niezależnych od niego,
-ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zlotu,

Program Zlotu:

sobota 26.11.2022r.

9.01 – odjazd autobusu z Dworca PKP w Lesznie

9.45 – odjazd spod Ośrodka „Sadyba” w Boszkowie i wyjazd na trasę krajoznawczą: Boszkowo – Wschowa (zwiedzane muzeum z przewodnikiem) – Górsko ( z przewodnikiem) – Przemęt ( z przewodnikiem) – Włoszakowice ( z przewodnikiem) – Boszkowo.

17.30 Przyjazd do Boszkowa i zakwaterowanie uczestników

18.30 – obiadokolacja w miejscu zakwaterowania

19.30 – spotkanie uczestników Zlotu przy kawie/herbacie, w tym sprawozdanie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej z działalności w minionym roku; dyskusja

21.00 – egzaminy na przodownika turystyki pieszej oraz rozszerzenie uprawnień przodownickich.

niedziela 27.11.2022r.

8.00 – 9.00 - śniadanie

9.15 – wyjazd do Leszna autokarem organizatora na zwiedzanie miasta

10.00 – zwiedzanie muzeum w Lesznie

11.00 – zwiedzanie Leszna

13.10 – wyjazd z Leszna do Boszkowa

14.00 - obiad i zakończenie zlotu

15.00 - wyjazd autokaru do Leszna (PKP)

do zobaczenia na Zlocie
Organizatorzy