REGULAMIN
WIELKOPOLSKIEGO ZLOTU
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

LUBIŃ, 03 - 04.12.2005 R.

ORGANIZATOR

Z upoważnienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu organizatorem Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest Oddział PTTK w Kościanie – Komisja Turystyki Pieszej przy współpracy i pomocy:

 • Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
 • Starostwa Powiatowego w Kościanie,
 • Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.
 • CELE ZLOTU

  TERMIN I MIEJSCE

  Zlot odbędzie się w dniach 03-04 grudnia 2005 r. (sobota – niedziela) z bazą w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubiniu koło Kościana.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  Uczestnikami zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK i miłośnicy turystyki pieszej członkowie Oddziałów PTTK z terenu Wielkopolski, którzy do dnia 21 listopada 2005 r. nadeślą zgłoszenie wraz z kserokopią dowodu wpłaty. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

  Wpisowe na Zlot wynosi :

  ZGŁOSZENIA NA ZLOT

  Zgłoszenia należy wysłać na załączonej “Karcie Zgłoszenia”. Każdy uczestnik zlotu otrzyma potwierdzenie przyjęcia. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

  Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie

  64-000 Kościan

  Wały Żegockiego 2

  lub pocztą elektroniczną : biuro@koscian.pttk.pl

  Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:

  Oddział PTTK: WBK o/Kościan, nr 40 1090 1274 0000 0000 2701 1464

  z dopiskiem “ Zlot PTP”.

  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

  W ramach wpisowego uczestnicy Zlotu otrzymają:

  - możliwość skorzystania z kuchni turystycznej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podczas Zlotu będzie istniała możliwość rozszerzenia uprawnień przodownickich. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zgłoszenie i przywiezienie ze sobą wniosku z macierzystej Komisji Turystyki Pieszej (lub Zarządu Oddziału w przypadku jej braku) na oryginalnym druku.

  2. Uczestnicy winni we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw

  nieszczęśliwych wypadków.

  3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

  4. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.

  Zapraszamy na naszą stronę internetową http://koscian.pttk.pl

  PROGRAM ZLOTU:

  Sobota 03.12.2005r.

  godz. 08.00

  Wyjazd autokaru z uczestnikami zlotu na miejsce zakwaterowania sprzed dworca PKP w Kościanie.

  10.00 – 14.00

  Wycieczka autokarowa na trasie: Lubiń – Cichowo - Rąbiń- Turew – Kopaszewo – Krzywiń - Lubiń

  14.00 – 15.00

  Obiad.

  16.00 – 20.00

  Obrady

  20.00 – 22.00

  Ognisko turystyczne

  Niedziela 04.12. 2005 r.

  8.00 – 8.30

  Śniadanie we własnym zakresie.

  8.30 – 10.00

  Obrady.

  10.00 – 13.00

  Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu.

  13.00 – 14.00

  Posiłek turystyczny i zakończenie zlotu.

  14.30

  Wyjazd autokaru do Kościana na dworzec PKP.

  Z A P R A S Z A M Y !


  KARTA ZGŁOSZENIA

  w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

  Lubiń 03-04 grudnia 2005r.

   

  1.

  Imię i nazwisko  

  2.

  Miejsce zamieszkania  

  3.

  Oddział PTTK  

  4.

  Numer legitymacji PTTK  

  5.

  Numer legitymacji Przodownika Turystyki Pieszej PTTK  

  6.

  Posiadane uprawnienia PTTK  

  7.

  Rozszerzam uprawnienia

  Jaki region

  Tak *) Nie *)
   

  8.

  Proszę o zarezerwowanie dodatkowego noclegu w dniu 02/03.12.2005 r.  

  9.

  Adres poczty elektronicznej  

  -Wpisowe w kwocie....................... zł wpłaciłem przekazem/ przelewem na konto Oddziału PTTK w Kościanie WBK o/Kościan nr.40 1090 1274 0000 0000 2701 1464 dniu.....................................................................

  UWAGI...............................................................................................................

  ...................................................... ........................................

  /miejscowość i data/ /podpis/

  * niepotrzebne skreślić

  | Strona główna |