WKO-14/11//21                                                                                         Sieraków, dnia 13.11.2021r

                                                                                                       

PROGRAM DZIAŁANIA WKO PTTK  NA ROK 2022

 

 

Lp.

 

 

Nazwa imprezy- konkursu

 

Organizator

 

Termin

 

Miejsce

 

Uwagi

1.

XI Wielkopolski Zlot Instruktorów i Działaczy Ochrony Przyrody

O/Środowiskowy PTTK Poznań

 Nowe Miasto

 

23.04.2022

 

 

      Skulsk

 

 

2.

II Wielkopolski Zlot Animatorów Turystyki Osób Niepełnosprawnych PTTK

O/Środowiskowy PTTK Poznań

 Nowe Miasto

 

Maj 2022

 

Zielonka

 

3.

XX Zlot Wielkopolskiego Porozumienia Klubów Turystyki Górskiej PTTK

O/Poznański  PTTK

KTG ”Grań”

 

   10-12.06.

      2022

 

Obrzycko lub

Zielonka

 

4.

XXI (41) Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK

O/PTTK

Gniezno

12-15.05.

2022

Nowy Sącz

 

5.

XLVII(47) Zlot Przodowników TG PTTK Ziemi Wielkopolskiej

Wielkopolski KPTG PTTK

15-19.06.

2022

Czechy

 

6.

LXV(65) Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej  PTTK

O/PTTK

Gniezno

08-11.09.

2022

 

Gniezno

 

7.

XX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej

WKTK

29.09-02.10.2022

Sieraków

 

8.

XXVII Ogólnopolski, Młodzieżowy Konkurs” Poznajemy Ojcowiznę” finał wojewódzki

O/Środowiskowy

PTTK Poznań

Nowe Miasto

 

02.12.2022

Poznań

 

9.

VI Zlot Wielkopolskich Instruktorów Krajoznawstwa

         WKIK

 29/30.10.

    2022

Pałuki

 

10.

XLIX(49) „Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej” - finał wojewódzki,

O/Środowiskowy PTTK Poznań

 Nowe Miasto

 

08.10.2022

 

Poznań

 

11.

 

 

LXVIII(68) Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

O/Środowiskowy PTTK Poznań

 Nowe Miasto

 

26-27.11.

2022

 

Leszno

 

12.

XVII Szkoleniowe Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego

WKO + O/PTTK Prac. Kolejowych

 

19-20.11.

2022

 

      Sieraków

 

13.

 

XLVIII(48) Młodzieżowy Turniej Turyst.- Krajoznawczy, wojewódzki

O/PTTK

Kalisz

Maj 2022

         Kalisz

 

   14.

XXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Imprez na Orientację PTTK

O/PTTK

Szamotuły

9-11.12.

2022

      Obrzycko

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 Opracował: Andrzej Kudlaszyk - prezes WKO

 


 

WKO 03/01/22                                                                       Poznań, dnia 18.01.2022  

 

                                                                              KOMUNIKAT WKO NR 01/22

                                                                          Oddziały, komisje, kluby

1.      W załączniku ostateczny Program działania WKO, w roku 2022.

2.      Przypominam, że do końca stycznia br. oddziały mają czas na zgłoszenie  się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych  (crbr.podatki.gov.pl).

W dniu 25 stycznia br. w godz. od 10,00 do 12,00 odbędzie się w ramach NGO szkolenie

(ONLINE) zgłoszenia poprzez Formularz, przez Witkac. W razie potrzeby mogę przesłać namiary.

3.      Natomiast do dnia 20 stycznia br. oddziały zobowiązane są do przesłania do ZG PTTK

i WKO PTTK sprawozdania TK-O. Jest to na tyle ważne, że od przesłania  tych sprawozdań

uzależnione jest przyznanie dofinansowania do Jednostki Regionalnej – WKO.

 ( Dofinansowanie na działalność WKO w 2022 roku, zostanie przyznane dopiero wówczas gdy wszystkie TK-O zostaną przesłane do Warszawy). Dziękuję tym oddziałom, które już to uczyniły.

4.      Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz WKO. Składki te za rok 2021 powinny zostać przekazane na konto WKO w terminie do końca m-ca kwietnia.

Za rok 2020 składek do tej pory nie przekazały oddziały: Konin, Koźmin Wlkp., Słupca, Swarzędz i Wagabunda. Przypominam, że wysokość składki zależy od ilości członków, których oddział zrzesza. Od członka N składka wynosi 1,00 zł a od U i UM – 0,50 zł.

5.      Dla tych oddziałów, których przedstawiciele nie uczestniczyli w m-cu listopadzie w Szkoleniowym Spotkaniu WKO w Sierakowie, podaję informację, że w kilku oddziałach zmienili się Prezesi i tak, nowi Prezesi to:

w O/PTTK Jarocin  - Beata Zjeżdżałka,

w O/PTTK Chodzież – Eugeniusz Gubrewicz,

w O/PTTK Ostrów Wlkp. – Ryszard Pluciński,

w O/PTTK Słupca – Piotr Synowiec,

w O/PTTK Rataje – Józef Ostrowicz,

Ponadto O/PTTK w Ostrowie, ma swoją siedzibę przy ul. Raszkowskiej 23, natomiast O/PTTK w Chodzieży przy ul. Warsztatów Jazzowych 2.

6.      W związku ze zmianą serwera ZG PTTK w Warszawie , po dniu 10 stycznia br. przestała działać część stron oddziałów, które korzystały z serwera PTTK w Warszawie. Oddziały, których strony nie działają, mogą uzyskać stosowne informacje korzystając ze strony

https://janus-it.pl lub kontaktując się w ZG PTTK z Kol. Jackiem Trzochem tel.501 078 438.    

 

 

                                                                 Z turystycznym pozdrowieniem

 

                                      Andrzej Kudlaszyk – prezes WKO